31 augustus 2015

Inloopavonden maandag 31 augustus en dinsdag 1 september

In de wijken Kerschoten en Anklaar beginnen Vitens en Liander half september met de werkzaamheden. Om de bewoners van deze wijken vooraf zo goed mogelijk te informeren, zijn er twee inloopavonden georganiseerd. De bewoners zijn hiervoor per brief uitgenodigd. Ook de wijkregisseurs zijn uitgenodigd en op de hoogte gesteld van de werkzaamheden en de globale planning.

Op de inloopavonden geven gemeente Apeldoorn, Vitens en Liander een toelichting op de werkzaamheden. Omdat het een zeer omvangrijk project is, wordt er in fasen gewerkt: per wijk en buurt. Bewoners worden per brief geïnformeerd wanneer de werkzaamheden in de buurt gaan beginnen.

Alle brieven die verstuurd zijn vindt u hieronder.

  • Uitnodiging inloopavond dinsdag 1 september. Bekijk
  • Uitnodiging inloopavond maandag 31 augustus. Bekijk