12 oktober 2017

Tijdelijke gasleiding

tijdelijke gasleiding

Op de Muldersdreef (tussen de huisnummers 109 tot en met 141) leggen wij  maandag 16 oktober een tijdelijke gasleiding aan. Dit is nodig om de bestaande leiding goed te kunnen vervangen. Bewoners moeten er rekening mee houden dat wij hiervoor twee keer het gas moeten onderbreken. Uiteraard worden zij hierover tijdig geïnformeerd.

Het is mogelijk dat bewoners tijdens deze werkzaamheden af en toe buiten een gaslucht ruiken. Dit is een logisch gevolg van bestaande, oude lekkages waarmee de grond gedeeltelijk verzadigd is. Wanneer u er ongerust over bent, neem dan contact op met Liander op storingsnummer 0800 9009. De werkzaamheden duren ongeveer 2 weken.