5 februari 2018

Gastles over gas en water

Regelmatig geven we een gastles op school over onze werkzaamheden. Vooral wanneer wij in de buurt van een school de water- en gasleidingen vervangen, is het leuk en interessant om er een praktijkles aan te koppelen. Theorie in de klas en naar buiten voor de praktijk.

Lesgeven op het Edison college

Afgelopen week was onze collega Anna Muilwijk gastdocent op de middelbare school ‘Edison College’ in Apeldoorn. Deze school heeft op het vmbo ‘basis en kader’ een beroepsgericht programma, over onder andere Techniek. ‘Hier past deze gastles prima bij’, aldus docent Techniek Menno de Vree.

Veiligheid boven alles

De presentatie van Anna ging over techniek, het vervangen van leidingen en het aansluiten ervan op woningen. Maar dat niet alleen. Zij besteedde ook veel aandacht aan de veiligheid op het werk. Welke beschermende maatregelen moeten monteurs nemen? Hoe beperk je de risico’s als monteur of kraanmachinist? En, minstens zo belangrijk, hoe zorg je ervoor dat voetgangers en andere verkeersdeelnemers geen gevaar lopen in de buurt van de bouwput.

Ondertussen… bij de sleuf

Na de theorieles in de school, gingen de leerlingen naar buiten om bij de sleuf te kijken naar het werk van de monteurs. Velen waren onder de indruk van de enorme wirwar aan leidingen in de grond en snapten hoe lastig het kan zijn om andere leidingen niet per ongeluk te raken (internet!). Ook kwam het onderwerp ‘bewonerscommunicatie’ aan bod. Op welke manier informeer je de buurt over de planning en de voortgang van het werk en welke middelen zet je in om zoveel mogelijk mensen te bereiken? Want in de praktijk blijkt heel vaak, dat als mensen weten waar ze aan toe zijn en op de hoogte worden gehouden, ze beter kunnen omgaan met het eventuele ongemak in hun straat. Tot slot vulden de leerlingen een formulier in over veilig werken en controleerden ze of we dat ook daadwerkelijk doen…

Uiteraard!

De werkzaamheden rond het Edison college zijn inmiddels afgerond.

Binnenkort komt de minister voor basis- en voortgezet Onderwijs en Media, Arie Slob, naar het Edison college in Apeldoorn. Hij bezoekt de school in het kader van de plaatselijke campagne ‘Trots op het vmbo’.