9 juli 2018

Feestje van Vitens en Liander

sprekers

Op vrijdag 6 juli hebben Vitens en Liander het project ‘Onderhoud in Apeldoorn’ feestelijk afgesloten. In totaal is in tweeënhalf jaar tijd 92 kilometer aan water- en gasleiding vervangen in het oostelijk deel van Apeldoorn. De projectleiding wilde hier graag bij stilstaan en heeft een feestje georganiseerd op de plek waar in 2014 de grote water- en gasstoringen waren. Dat was immers de aanleiding van het grote onderhoud. Aanwezig waren medewerkers van de 4 aannemersbedrijven, collega’s van Vitens, Liander en de gemeente Apeldoorn en bewoners.

Vervolg in 2019

De meer dan 50 gasten luisterden naar de korte speeches van Marike Bonhof, directielid van Vitens, Marlies Visser, directeur Operatie van Liander en de wethouder Wim Willems (portefeuille onder andere Openbare Ruimte). Zij kondigden tevens aan dat er vanaf 2019 nog eens 100 kilometer water- en gasleiding wordt vervangen. Dit keer in het westelijk deel van Apeldoorn. Ook voor dit grote project gaan Vitens en Liander intensief samenwerken. Hiervoor is een nieuw team samengesteld dat inmiddels bezig is met de voorbereidingen voor de aanbesteding.