3 juli 2018

Het werk is klaar: feest!

hersteld natuur en grasvelden voor bijeenkomst

In de Maten zijn de sleuven dicht. Dat betekent dat het grootschalige project ‘Onderhoud in Apeldoorn’ zo goed als afgerond is. De gemeente is de komende weken nog druk bezig met het straatwerk, maar de grote klus is geklaard. 92 kilometer water- en gasleiding is vervangen.

Feestelijke bijeenkomst

Om het project feestelijk af te sluiten is er op vrijdag 6 juli een bijeenkomst georganiseerd op de hoek Pythagorasstraat/Sluisoordlaan. Dit is de plek waar in 2014 de grote water- en gasstoring plaatsvond. De bijeenkomst is van 13.00 – 15.00 uur en ook bewoners zijn van harte welkom om bij de afronding van de werkzaamheden stil te staan.

Vervolg in 2019

Inmiddels is gebleken is dat er meer leidingen aan vervanging toe zijn in Apeldoorn en daarom gaan we volgend jaar nog eens 55 kilometer water- en gasleidingen vervangen. De werkzaamheden vinden voornamelijk plaats in het westen van Apeldoorn. Nadere gegevens hierover ontvangen de betrokken bewoners zo snel mogelijk.