23 februari 2021

Geluidsoverlast door bronbemaling

In de Einsteinlaan, Voltastraat, Gemzenstraat, Lorenzstraat, Van Leeuwenhoekstraat en Koninginnelaan gebruikt aannemer A.Hak bronbemaling. Wat is bronbemaling en hoelang heeft u er overlast van? We leggen het uit.

Bronbemaling?
Bij werkzaamheden in de grond, zoals nu aan de gas- en waterleidingen, is het soms nodig om de grondwaterstand kunstmatig te verlagen. Dat moet wanneer de grondwaterstand hoog is. Momenteel is dat het geval door regenbuien en het dikke pak sneeuw van de afgelopen tijd. Hiervoor gebruikt de aannemer een bronbemaling. Door het wegpompen van grondwater verlaagt de grondwaterstand tot onder een niveau van de sleuf waarin gewerkt wordt. Zo kan de aannemer het werk goed en veilig uitvoeren. Het opgepompte water voert men meestal af via het riool.

Geluidsoverlast
Fijn dat de aannemer op deze manier verder kan met het werk, maar er zit voor de omgeving wel een nadeel aan het gebruik van bronbemaling; geluidsoverlast. De pompen veroorzaken een bromtoon die door veel mensen als hinderlijk wordt ervaren. Het wegpompen van water moet 24 uur per dag gebeuren, 7 dagen per week. Dus ook op momenten dat er niet gewerkt wordt. Dat betekent dus dat buiten de werktijden, ook ‘s nachts het geluid van de pomp in de omgeving van het werkterrein te horen is. 

Beperkende maatregelen
Door een elektrische pomp te gebruiken en niet eentje die aangedreven wordt door een dieselmotor wordt de bromtoon al beperkt. Daarnaast probeert aannemer A. Hak de geluidsoverlast in de buurt te beperken door de pompen zo ver mogelijk van de woningen te plaatsen.

Hoelang nog
De aannemer die de gas- en waterleidingen vervangt werkt volgens een planning. Om te weten wanneer zij klaar zijn in uw straat en u geen hinder meer ondervindt van de bromtoon kunt u zien op https://onderhoudinapeldoorn.nl/planning/