24 februari 2021

Tijdelijk eenrichtingsverkeer Prinses Beatrixlaan

Om de werkzaamheden goed uit te voeren is het noodzakelijk de Prinses Beatrixlaan tijdelijk eenzijdig af te sluiten voor gemotoriseerd verkeer. Er is te weinig ruimte om en het werk en het verkeer gelijktijdig vanuit twee richtingen naast elkaar  te laten plaatsvinden. Het tijdelijk eenrichtingsverkeer is ingesteld tussen de Asselsestraat en de Schotweg. De rijrichting is van zuid naar noord; Asselsestraat richting Schotweg. Deze tijdelijke eenrichtingsverkeer duurt van maandag 1 maart tot vrijdag 2 april.

Nood- en hulpdiensten zijn geïnformeerd over de eenrichtingsverkeer en volgen een aangepaste route wanneer het nodig is om in de Prinses Beatrixlaan te zijn.