8 september 2015

Inloopavonden in wijken Kerschoten en Anklaar

Maandag 31 augustus en dinsdag 1 september is gestart met inloopavonden in de wijken Kerschoten en Anklaar. Beide avonden zijn goed bezocht (totaal ongeveer 125 mensen). De bezoekers reageerden over het algemeen positief over de komende werkzaamheden en stelden zeer uiteen lopende vragen. Veel vragen werden gesteld over de bereikbaarheid van de woning en over de periode dat de straat ‘open’ komt te liggen. Ook wilden mensen weten of de auto nog voor de deur kan worden geparkeerd en of ze thuis moeten blijven wanneer er bij hun huis wordt gewerkt. Alle vragen zijn opgenomen in bij vraag en antwoord.

Vanwege de goede opkomst, zijn Vitens en Liander van plan om in 2016 ook in de andere wijken inloopavonden te organiseren.