23 oktober 2017

Voorbereiding en uitvoering

onderhoud leidingen afzetting voor veiligheid onderhoud gas Job Heerts in gesprek met de monteur Johan Jansen van Liander

Job Heerts is voorman bij aannemersbedrijf BAM. Hij vertelt over zijn werk in Apeldoorn (vervolg van ‘Wie doet werk het onderhoud in Apeldoorn’)

Hoe bereid jij je ploeg voor?

Wanneer we in een nieuwe wijk gaan beginnen, gaan we natuurlijk eerst kijken hoe de straten lopen, of er hofjes zijn, hoe breed de wegen zijn, enzovoort. We maken meteen extra parkeerplaatsen voor bewoners als dat nodig is. Vervolgens buigen we ons over de tekeningen van de leidingen. In het computersysteem KLIC (Kabels en Leidingen Informatiecentrum) van het Kadaster staat alle informatie over de kabels en leidingen die in de grond liggen. Er ligt meer dan 1,7 miljoen kilometer leidingen in Nederland! Wij kijken in het systeem om te weten waar de gas- en waterleidingen liggen. We zien ook de andere leidingen, zoals glasvezel en het riool, en weten dan waar we wel en waar we niet met een graafmachine aan de gang kunnen. Dit is onze belangrijkste leidraad.

En wat is de rol van de opdrachtgevers hierbij?

Die hebben een hele grote rol natuurlijk. Op basis van KLIC en de tekeningen van Vitens en Liander bepalen we welke leidingen eruit gaan en welke niet. Vervolgens maken we de planning per straat en zelfs per 50 meter in de straat. We bepalen aan welke kant we het beste kunnen beginnen en waar de noodleiding van water moet komen. We houden hierbij steeds rekening met de bewoners. Dat ze zo kort mogelijk worden afgesloten van water of gas. Dat ze goed bij hun woning kunnen komen. En niet al te ver weg moeten parkeren bijvoorbeeld. De overlast moet zo beperkt mogelijk zijn.

De wijk is in kaart gebracht en de planning is gemaakt. Wat gebeurt er dan?

Dan laten we het materiaal komen dat nodig is om onderhoud te doen en de leidingen te vervangen. De nieuwe leidingen, overgangskoppelingen, blazensets. We kunnen dit vooraf allemaal goed op een rij zetten. Maar je kan niet alles vooraf voorzien. Zo hebben we nu veel te maken met zand dat heel los van structuur is; het zakt snel weg. Door dit losse zand is er meer risico dat de stoepranden wegzakken in de sleuf. Normaliter laten we die randen zitten, maar nu moeten we meer man inzetten om de randen tijdelijk af te voeren. Je moet er natuurlijk niet aan denken dat zo’n betonnen stoeprand in de sleuf valt. Veiligheid staat voorop. Voor de monteurs en voor de bewoners. Maar het is wel weer extra werk dat we vooraf niet hebben kunnen voorzien.

Krijgen jullie weleens klachten van bewoners?

Ja tuurlijk. Er komt weleens iemand verhaal halen als ze te lang zonder water zitten of als de stoep te lang blijft openliggen. Dat willen wij ook niet uiteraard. Maar als we mensen uitleggen waardoor het komt, is er altijd begrip. Bewoners vragen soms waarom we niet ’s nachts werken. Dan hebben zij er het minste last van. Maar afgezien van het feit dat het heel vermoeiend is om je dag- en nachtritme om te draaien, en ongezellig voor de familie, is het ook vaak onmogelijk. Je ziet veel minder ’s nachts en ondanks de bouwlampen is er meer risico op het beschadigen van andere leidingen. En nou ja, wie wil er ’s nachts nou een bouwlamp voor zijn deur of wakker gemaakt worden door herrie van graafmachines!

Sommige mensen vragen zich af waarom leidingen in de ene straat wel vervangen en in de andere niet?

We moeten keuzes maken bij het onderhoud. Alleen al in Apeldoorn liggen honderden kilometers leidingen in de grond. We vervangen de leidingen die het meeste risico lopen om te scheuren. Of die te dicht bij andere leidingen liggen, waardoor de kans op een gas/water-storing te groot is. Dat wil dus niet zeggen dat de bewoners in andere straten bang hoeven te zijn voor een breuk. We kunnen heel goed inschatten waar de risico’s zijn. Maar ja, helemaal voorkomen kan je het niet. Gelukkig zijn we zo ervaren dat de meeste storingen snel zijn opgelost. Lang zonder water of gas zitten wil niemand.

Is jouw werk erg veranderd in de loop der jaren?

Mijn werk bestaat momenteel voor 30% uit papierwerk. Dat is heel anders dan vroeger. Er zijn bijvoorbeeld veel regels op gebied van de veiligheid. En elke week moet ik productiestaten en uurstaten invullen; bonnen van onderaannemers verwerken; meters materiaal verantwoorden en planningsdocumenten maken. Dat vind ik soms wel wat veel allemaal. Ik wil toch vooral in de wijk bezig zijn, maar het hoort nu eenmaal bij mijn functie. En ik moet wel zeggen dat door alle moderne technische ontwikkelingen mijn werk ook makkelijker is geworden.

Wanneer zijn jullie klaar met het onderhoud in Apeldoorn?

 Dat duurt nog wel even. Hou de planningspagina op deze site maar in de gaten! Maar ik kan wel dit zeggen: het schiet op.