8 oktober 2017

Wie doen het onderhoud?

Job Heerts in gesprek met de monteur Johan Jansen van Liander leidingen op maat zagen

‘Over mijn werk raak ik niet uitgepraat. Ik heb een prachtig vak. Het is jammer dat jongeren tegenwoordig weinig interesse hebben om ‘monteur Gas en Water’ te worden. Terwijl je gegarandeerd een baan hebt en het nog leuk werk is ook’.

Aan het woord is Job Heerts. Hij is voorman van één van de technische ploegen van aannemersbedrijf BAM. Vitens en Liander hebben BAM ingehuurd om de gas- en waterleidingen in Apeldoorn-Noord te vervangen. Een gesprek in de bouwkeet over zijn dagelijkse werk.

Jullie zijn al een tijd bezig in Apeldoorn met het vervangen leidingen. Verveelt het niet?

Nee, nooit. Elke dag is weer anders. Door de lange looptijd van het werk zijn we hier inmiddels heel goed ingespeeld op elkaar. Iedereen weet wat ie moet doen en er heerst een goeie sfeer. Dat is prettig werken.

Wat is er nog meer leuk aan jouw werk?

Ik werk heel zelfstandig, ik stuur de ploeg aan. Ik doe de planning, geef aan wanneer er extra mensen moeten worden ingezet en houd overzicht op het geheel. En als er problemen zijn, bedenken we gezamenlijk een oplossing. Dat vind ik ook leuk aan het werk. Het onverwachte. 90% van het werk kunnen we plannen. Maar dus niet alles. Zo kan je bij het graven stuiten op boomwortels en oud puin. Of op glasvezelkabels die vlak onder de oppervlakte liggen of op een halve meter diep. Het komt ook voor dat het grondwater zo hoog staat dat je in het water moet werken. Hoe zorg je dan dat je niks beschadigt? Dat je niet per ongeluk de internetverbinding stuk trekt. En hoe vervang je de leidingen zonder schade aan te brengen aan de omgeving? Dat is een uitdaging. En dat kunnen we met elkaar heel goed aan.

Hoe ziet jouw ploeg eruit?

We werken met 9 man. Ja, ook echt ‘man’. Want vrouwen zijn in dit werk nauwelijks aanwezig. Ik ben dus voorman en eerste monteur. Dan hebben we 2 grondwerkers. Die doen belangrijk en zwaar werk. Zij graven de sleuven en staan bij de kraan. Zij moeten zorgen dat er niks geraakt wordt en dat de leidingen die we moeten vervangen bloot komen te liggen. Dan zijn er nog 3 kraanmachinisten, want het goed kunnen bedienen van de kraan is specialistisch werk. De overige mannen zijn, net als ik, monteur. Wij kunnen eigenlijk alles vervangen en weer aansluiten. Gas en water dus. En tot slot is er een leerling, een stagiair. Hij doet bij ons belangrijke praktijkervaring op en wij leren weer nieuwe theoretische zaken van hem.

En hoe ziet je normale werkdag eruit?

We komen om een uur of half 7 op de werkplek en dan drinken we samen koffie en bespreken de dag. Wat moet er gebeuren? Wie gaat waarheen en doet wat? Op maandag nemen we de tijd om de hele week door te nemen. We bekijken dan wat er die week af moet zijn. Het is complex werk dat veel voorbereiding vereist. Als je dat niet zorgvuldig doet, gaat er geheid van alles mis. Maar de planning kan ook in de war worden geschopt. Door zieke monteurs bijvoorbeeld. Of heel slecht weer. Of heel mooi en heet weer! Of de leidingen liggen niet waar ze op de tekening staan. Dan moet je je werk toch weer aanpassen aan de praktijk en komt de planning onder druk te staan. Gelukkig spreken we de bewoners vaak op straat en kunnen we toelichten waarom het werk langer duurt. En heel soms kunnen we zeggen dat we eerder klaar zijn! Dat is super!

Lees ook het tweede deel van het interview met Job Heerts van BAM.